Home

Llandudno Town Band

Band Tref Llandudno

Welcome

A very warm welcome to all. In 1910 when Llandudno was regarded as the most fashionable seaside resort in Wales its urban district council asked the St. Tudno Brass Band to provide entertainment to a standard expected by its discerning visitors. Over a century later our band continues this tradition by performing during the summer months in the promenade bandstand, playing Christmas carols in the shopping arcades during the festive season, organising concerts in aid of local charities, competing in competitions, eisteddfod and festivals and providing free tuition for our next generation of performers. In essence, we are a traditional brass band proud of our roots and customs.

Croeso

Croeso cynnes i bawb. Yn 1910 pan oedd Llandudno yn cael ei ysyried fel y gyrchfan glan y môr fwyaf ffasiynol yng Nghymru, gofynnodd y cyngor fand pres Sant Tudno I ddarparu adloniant i safon a ddisgwylid gan ei ymwelwyr. Dros ganrif yn ddiweddarach mae ein band yn parhau â’r traddodiad hwn drwy berfformio ar bandstand y promenade yn ystod misoedd yr haf, gan chwarae carolau Nadolig yn yr arcedau siopa yn ystod tymor y Nadolig, trefnu cyngherddau er budd elusennau lleol, cystadlu yn cystadlaethau, Eisteddfod a gwyliau a darparu hyfforddiant am ddim ar gyfer ein cenhedlaeth nesaf o berfformwyr. Rydym yn fand pres traddodiadol yn falch o’n gwreiddiau.